வெள்ளி, 14 டிசம்பர், 2012

தெரியாத ஆலய தகவல்:

தெரியாத ஆலய தகவல்


                                     


தர்மபுரியிலுள்ள "மல்லிகார்ஜுனர்" கோயிலில் உள்ள "நவாங்க" மண்டபத்தில் நூறு தூண்கள் உள்ளன. அதில் இரு தூண்களின் அடி, பூமியைத் தொடுவதில்லை. ஒரு.மெல்லிய குச்சியை நுழைத்து தூணின் மறுபக்கத்திலிருந்து எடுத்து இதைப் பரிசீலித்துப் பார்க்க முடியும். ஒவ்வொரு தூணும் 2 டன் முதல் 3 டன் வரை எடை கொண்டது.

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக